Sözlü Sunum Talimatları

  • Sunumlar ilgili yazar tarafından Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır.
  • Sözlü sunum süresi 5 dakikalık sonuç ve tartışmayı içerecek şekilde toplam 15 dakika olmalıdır.
  • Bildiri tüm yazarlardan biri tarafından sunulmalıdır.
  • Sözlü sunumlar oturumların yapılacağı salonda bulunan bilgisayardan yapılmalıdır (Windows İşletim Sistemi + Powerpoint). 

 

 

04 Aralık 2019, Çarşamba 191 kez görüntülendi